Mobil Pazarlama Nedir?

Geleneksel pazarlama uygulamalarının yetersiz kaldığı ve rekabetin sürekli arttığı günümüzde mobil pazarlama uygulamaları ile işletmeler önemli rekabet üstünlüğü sağlamakta ve müşterileri ile interaktif iletişim içerisinde bulunabilme avantajı elde etmektedirler.

Mobil pazarlama, pazarlama iletişiminde mobil ortamların kullanılmasıdır.(Leppaniemi, Sinisalo ve Karjaluoto 2006, 36). Literatürde mobil pazarlama ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Taşçı (2010, 12) mobil pazarlamayı “potansiyel müşterilere ulaşmak için uzaktan veya kablosuz araçlar kullanılarak yapılan pazarlama çabaları” olarak tanımlarken; Pousttchi ve Wiedemann (2007, 3) ise mobil pazarlamayı, “malların,hizmetlerin, tutum ve fikirlerin tutundurulabilmesi için mobil telefonlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır.

Mobil Pazarlama Birliği (MMA) ise mobil pazarlamayı, “ bütünleşik dağıtıcı ve doğrudan cevap alma aracı olarak tek başına ya da çoklu medya ile birlikte pazarlama iletişimi programı unsuru” olarak tanımlamaktadır (Arslan ve Arslan 2012, 25).

Mobil pazarlama; hızla artan rekabet ortamında en son teknolojileri kullanarak maliyetlerin en aza indirilmesini sağlamak ve modern bir yapı kazanmak için mobil iletişim teknolojilerinden yararlanan yeni bir pazarlama yaklaşımıdır (Kocabaş 2005, 113).İşletmeler farklı pazarlama teknikleri kullanarak potansiyel müşterilere ulaşmayı, onları etkilemeyi ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda mobil pazarlama“değer yaratmak amacıyla tüketicilerin kişisel bilgilere yer ve zaman fark etmeden interaktif araçlar kullanarak ulaşmalarını sağlayan faaliyetlerdir” (Scharl, Dickinger ve Murphy 2005,165).

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak mobil pazarlama, işletmenin müşterisi ya da potansiyel müşterisi ile her zaman ve her yerde hedefe yönelik interaktif iletişim kurmasını sağlayacak mobil araçların ve mobil ortamların kullanılması olarak tanımlanabilir.

Mobil pazarlama ile markalar nasıl bize ulaşır?

İnternette de tıpkı otobüs duraklarında gördüğümüz reklam alanları gibi reklam alanları vardır. Bu reklam alanlarını Google yönetir. Çeşitli markalar, reklamlarının yayınlanması için Google’a para verirler. Google da bu reklam alanlarını kurabilmek için çeşitli sitelere para verir.

Peki Google’ın bizi tanıdığını söylesem bana inanır mısınız? Evet, Google’ın bizi tanıdığı doğru. Peki Google bizi nasıl tanır?

Google, bizim internette neleri aradığımız bilgilerini depolar. Mesela X marka kitap sitesinden Y türü bir kitap almak için arama yaptık. Google bu bilgiyi not eder ve eğer X markası, reklamının yapılması için Google’a para vermişse Google, çeşitli sitelerden satın aldığı reklam alanlarına X markasının Y türünde, sizin beğenebileceğiniz kitapların reklamını verir. Bu sayede X markası mobil pazarlama yöntemi ile size ulaşmış olur.

Youtube da Google ile aynı yöntemle çalışır. Sizin aradığınız videolarla sizi tanır ve izleme ihtimaliniz olan videoları size önerir.

Bize de ‘Nasıl bize özel reklam çıkıyor?’ diye şaşırmak düşer!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir